Schmiedering - Meister-Barock (322064)

B=100/M=16 x 8

gehämmert

3,45 €

 • 0,28 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322065)

L=300/B=65/M=16 x 8

gehämmert

3,69 €

 • 0,37 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322063)

L=120/B=70/M=16 x 8

gehämmert

4,94 €

 • 0,35 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322066)

L=150/B=90/M=16 x 8

gehämmert

5,36 €

 • 0,47 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322062)

L=180/B=115/M=16 x 8

gehämmert

6,25 €

 • 0,55 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322061)

L=300/B=200/M=16 x 8

gehämmert

9,34 €

 • 0,95 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock

gehämmert

6,72 €

 • 0,54 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322043)

H=280/B=80/M=16 x 8

gehämmert

7,26 €

 • 0,5 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322055)

L=260/B=80/M=16 x 8

gehämmert

6,96 €

 • 0,52 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322056)

L=260/B=80/M=16 x 8

gehämmert

7,00 €

 • 0,52 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322036)

H=220/B=75/M=16 x 8

gehämmert

9,52 €

 • 0,41 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322037)

H=220/B=75/M=16 x 8

gehämmert

9,52 €

 • 0,41 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322054)

L=380/B=120/M=16 x 8

gehämmert

8,33 €

 • 0,81 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1
Meister-Barock (322052)

L=330/B=80/M=16 x 8

gehämmert

10,12 €

 • 0,41 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322051)

L=330/B=80/M=16 x 8

gehämmert

8,95 €

 • 0,41 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322030)

H=260/B=105/M=16 x 8

gehämmert

10,53 €

 • 0,55 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322031)

H=260/B=105/M=16 x 8

gehämmert

10,53 €

 • 0,55 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322001)

L=160/B=110/M=16 x 8

gehämmert

9,88 €

 • 0,41 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322002)

L=160/B=110/M=16 x 8

gehämmert

9,88 €

 • 0,41 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322050)

L=270/B=70/M=16 x 8

gehämmert

10,65 €

 • 0,46 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322049)

L=270/B=70/M=16 x 8

gehämmert

10,65 €

 • 0,46 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322038)

H=315/B=75/M=16 x 8

gehämmert

9,85 €

 • 0,48 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322047)

L=400/B=70/M=16 x 8

gehämmert

12,20 €

 • 0,57 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1


Meister-Barock (322032)

H=270/B=180/M=16 x 8

gehämmert

10,59 €

 • 0,81 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322033)

H=270/B=180/M=16 x 8

gehämmert

10,59 €

 • 0,81 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322003)

L=200/B=150/M=16 x 8

gehämmert

10,59 €

 • 0,54 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322004)

L=200/B=150/M=16 x 8

gehämmert

10,59 €

 • 0,54 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322011)

L=200/B=140/M=16 x 8

gehämmert

10,95 €

 • 0,54 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322012)

L=200/B=140/M=16 x 8

gehämmert

10,95 €

 • 0,54 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322005)

L=210/B=180/M=16 x 8

gehämmert

11,07 €

 • 0,64 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322006)

L=210/B=180/M=16 x 8

gehämmert

11,07 €

 • 0,64 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322009)

L=320/B=200/M=16 x 8

gehämmert

18,92 €

 • 0,87 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322010)

L=320/B=200/M=16 x 8

gehämmert

18,92 €

 • 0,87 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322013)

L=420/B=350/M=16 x 8

gehämmert

22,61 €

 • 1,35 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (322014)

L=420/B=350/M=16 x 8

gehämmert

22,61 €

 • 1,35 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (422023)

L=680/B=530/M=16 x 8

89,25 €

 • 6,38 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Meister-Barock (422014)

L=1200/B=1000/M=16 x 8

327,25 €

 • 14,13 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Anfangsverzierung - Meister-Barock (162006)

L=700/B=260/M=16 x 8

gehämmert

22,49 €

 • 2,23 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Anfangsverzierung - Meister-Barock (162003)

L=700/B=260/M=16 x 8

gehämmert

24,40 €

 • 1,9 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Anfangsverzierung - Meister-Barock (162004)

L=700/B=260/M=16 x 8

gehämmert

24,40 €

 • 1,9 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Anfangsverzierung - Meister-Barock (162005)

L=700/B=300/M=16 x 8

gehämmert

33,68 €

 • 3.086 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Zierelement - Meister-Barock (422013)

L=440/B=440/M=16 x 8

gehämmert

77,35 €

 • 3,21 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Zierelement - Meister-Barock (422010)

L=565/B=470/M=16 x 8

gehämmert

68,78 €

 • 4,55 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1Zierelement - Meister-Barock (422004)

L=750/B=750/M=16 x 8

111,86 €

 • 6,14 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Zierelement - Meister-Barock (422009)

L=710/B=630/M=16 x 8

154,70 €

 • 6,84 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1

Zierelement - Meister-Barock (422001)

L=770/B=770/M=16 x 8

153,51 €

 • 7,8 kg
 • 2 - 5 Tage Lieferzeit1